Umetnostna kronika

Umetnostna kronika

ISSN 1581-7512

Izhaja štirikrat letno.

 


Revija objavlja aktualne umetnostnozgodovinske prispevke: recenzije knjig, revij, razstav in katalogov, intervjuje z umetnostnimi zgodovinarji in umetniki,

krajše znanstvene prispevke, poročila o projektih in strokovnih posvetih, prispevke s področja konservatorsko-restavratorske problematike, umetnostnozgodovinsko bibliografijo,

koledar razstav v Sloveniji in na tujem in vse drugo, kar lahko doprinese k večji informiranosti, h kvaliteti strokovnega dela in k boljšemu razumevanju likovne umetnosti.

 

ČASTNI ODBOR

akad. prof. dr. Tadej Bajd, prof. dr. Oto Luthar, Zdenka Badovinac, zasl. prof. dr. Tomaž
Brejc, zasl. prof. ddr. Janez Höfler, prof. dr. Matej Klemenčič, prof. dr. Jure Mikuž, dr. Damjan Prelovšek,
dr.Andrej Smrekar


UREDNIŠKI ODBOR

izr. prof. dr. Barbara Murovec, glavna in odgovorna urednica, dr. Renata Komić Marn,
pomočnica urednice, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, Jana Intihar Ferjan, doc. dr. Stanko Kokole, Dušan
Koman, urednik rubrike Koledar razstav, Marko Košan, dr. Mojca Marjana Kovač, Vesna Krmelj, doc. dr. Mija
Oter Gorenčič, dr. Eva Sapač, dr. Blaž Resman, prof. dr. Samo Štefanac, izr. prof. dr. Polona Vidmar

Oblikovanje: Andrej Furlan

 

 


 

 

Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU
zanj: Barbara Murovec
Založnik: Založba ZRC, ZRC SAZU,
zanjo: Oto Luthar
Naklada: 400

NASLOV UREDNIŠTVA:
Umetnostna kronika
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
ZRC SAZU, p. p. 306, 1001 LJUBLJANA
E-pošta: umetnost@zrc-sazu.si
http://uifs.zrc-sazu.si

Prodaja:
Založba ZRC
p. p. 306, 1001 LJUBLJANA
Tel: 01 47 06 464; Faks: 01 42 57 794
E-pošta: zalozba@zrc-sazu.si
Cena posamezne številke: 3,70 €
Letna naročnina: 11,00 €; za študente: 7,40 €

http://zalozba.zrc-sazu.si

 
 

 

 

 
Issue:
2003:  1
2004:  2, 3, 4, 5
2005:  6, 7, 8, 9
2006:  10, 11,12, 13
200714, 15, 16, 17
200818, 19, 20, 21
200922, 23, 24, 25
2010: 26, 27, 28, 29

2011: 30, 31,
 
2012: 34,
 
2013: 38, 39, 40, 41
 

2014: 42, 43,
 
2015: 46, 47, 48, 492016: 50, 51, 52, 53

2017: 54, 55, 56, 57

 
2018: 58, 59