Umetnostna kronika

Umetnostna kronika

ISSN 1581-7512

Izhaja štirikrat letno.

 


Revija objavlja aktualne umetnostnozgodovinske prispevke: recenzije knjig, revij, razstav in katalogov, intervjuje z umetnostnimi zgodovinarji in umetniki,

krajše znanstvene prispevke, poročila o projektih in strokovnih posvetih, prispevke s področja konservatorsko-restavratorske problematike, umetnostnozgodovinsko bibliografijo,

koledar razstav v Sloveniji in na tujem in vse drugo, kar lahko doprinese k večji informiranosti, h kvaliteti strokovnega dela in k boljšemu razumevanju likovne umetnosti.

 

ČASTNI ODBOR

akad. prof. dr. Tadej Bajd, prof. dr. Oto Luthar, Zdenka Badovinac, zasl. prof. dr. Tomaž
Brejc, zasl. prof. ddr. Janez Höfler, prof. dr. Matej Klemenčič, prof. dr. Jure Mikuž, dr. Damjan Prelovšek,
dr.Andrej Smrekar


UREDNIŠKI ODBOR

 

 

Renata Komić Marn (glavna in odgovorna urednica), Andreja Rakovec (pomočnica urednice), Nataša Ciber, Marjeta Ciglenečki, Andrej Furlan, Jana Intihar Ferjan, Stanko Kokole, Dušan Koman (ur. rubrike Koledar razstav), Marko Košan, Mojca Marjana Kovač, Franci Lazarini, Mija Oter Gorenčič, Blaž Resman, Samo Štefanac, Polona Vidmar, Barbara Vodopivec, Vesna Krmelj, Eva Sapač

Oblikovanje: Andrej Furlan

 

 


 

 

Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU
zanj: Barbara Murovec
Založnik: Založba ZRC, ZRC SAZU,
zanjo: Oto Luthar
Naklada: 400

NASLOV UREDNIŠTVA:
Umetnostna kronika
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
ZRC SAZU, p. p. 306, 1001 LJUBLJANA
E-pošta: umetnost@zrc-sazu.si
http://uifs.zrc-sazu.si

Prodaja:
Založba ZRC
p. p. 306, 1001 LJUBLJANA
Tel: 01 47 06 464; Faks: 01 42 57 794
E-pošta: zalozba@zrc-sazu.si
Cena posamezne številke: 3,70 €
Letna naročnina: 11,00 €; za študente: 7,40 €

http://zalozba.zrc-sazu.si

 
 

 

 

 
Issue:
2003:  1
2004:  2, 3, 4, 5
2005:  6, 7, 8, 9
2006:  10, 11,12, 13
200714, 15, 16, 17
200818, 19, 20, 21
200922, 23, 24, 25
2010: 26, 27, 28, 29

2011: 30, 31,
 
2012: 34,
 
2013: 38, 39, 40, 41
 

2014: 42, 43,
 
2015: 46, 47, 48, 492016: 50, 51, 52, 53

2017: 54, 55, 56, 57

 
2018: 58, 59