Umetnostna kronika

Umetnostna kronika

ISSN 1581-7512

Izhaja štirikrat letno.

 


Revija objavlja aktualne umetnostnozgodovinske prispevke: recenzije knjig, revij, razstav in katalogov, intervjuje z umetnostnimi zgodovinarji in umetniki,

krajše znanstvene prispevke, poročila o projektih in strokovnih posvetih, prispevke s področja konservatorsko-restavratorske problematike, umetnostnozgodovinsko bibliografijo,

koledar razstav v Sloveniji in na tujem in vse drugo, kar lahko doprinese k večji informiranosti, h kvaliteti strokovnega dela in k boljšemu razumevanju likovne umetnosti.

 

ČASTNI ODBOR

akad. prof. dr. Tadej Bajd, prof. dr. Oto Luthar, Zdenka Badovinac,
zasl. prof. dr. Tomaž Brejc, dr. Barbara Jaki, zasl. prof. ddr. Janez Höfler, prof. dr. Matej Klemenčič,
prof. dr. Jure Mikuž, dr. Damjan Prelovšek, dr. Andrej Smrekar


UREDNIŠKI ODBOR

 

 

dr. Renata Komić Marn, glavna in odgovorna urednica, mag. Andreja Rakovec, pomočnica urednice, Nataša Ciber, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, Jana Intihar Ferjan, mag. Andrej Furlan,
doc. dr. Stanko Kokole, Dušan Koman, urednik rubrike Koledar razstav, Marko Košan, dr. Mojca Marjana Kovač, doc. dr. Franci Lazarini, doc. dr. Mija Oter Gorenčič, dr. Eva Sapač,
prof. dr. Samo Štefanac, izr. prof. dr. Polona Vidmar, dr. Barbara Vodopivec

Oblikovanje: Andrej Furlan

 

 


 

 

Izdajatelj: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
zanj: doc. dr. Mija Oter Gorenčič
založnik: Založba ZRC
zanjo: prof. dr. Oto Luthar
vodja založbe: Aleš Pogačnik
naklada: 300
izhaja štirikrat letno
© avtorji in ZRC SAZU

NASLOV UREDNIŠTVA:
Umetnostna kronika
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Novi trg 2, p. p. 306, 1001 LJUBLJANA
e-pošta: umetnostna.kronika@zrc-sazu.si
http://uifs.zrc-sazu.si

Prodaja:
Založba ZRC
Novi trg 2, p. p. 306, 1001 LJUBLJANA
tel: 01 47 06 464; faks: 01 42 57 794
e-pošta: zalozba@zrc-sazu.si
cena posamezne številke: 4,00 €
letna naročnina: 12,00 €; za študente: 8,00 €
http://zalozba.zrc-sazu.si

http://zalozba.zrc-sazu.si

 
 

 

 

 
Issue:
2003:  1
2004:  2, 3, 4, 5
2005:  6, 7, 8, 9
2006:  10, 11,12, 13
200714, 15, 16, 17
200818, 19, 20, 21
200922, 23, 24, 25
2010: 26, 27, 28, 29
2011: 30, 31, 32,33

2013: 38, 39, 40, 41

2014: 42, 43,44, 45
2015: 46, 47,48, 492016: 50, 51, 52, 53
2017: 54, 55, 56,57
 2018: 58,59, 60, 61

 2019: 62, 63, 64, 65


 2020: 66, 67, 68, 69


 2021: 70, 71, 72, 73


 2022: 74, 75, 76, 77