Umetnostna kronika 39

UVODNIK
Franci Lazarini
O Steletu, zazrtosti v preteklost, metanju polen pod noge in iskanju dlake v jajcu

INTERVJU
Vesna Krmelj
Mirna gladina vzvalovi že, če se vode le dotakneš. Pogovor z akademskim kiparjem Jirijem Kočico

RAZSTAVE
Mateja Kos
Dunaj okoli leta 1900.
Dunajska umetna obrt med letoma 1890 in 1938

Slađana Mitrović
Pablo Picasso. Retrospektiva v Zagrebu

Katarina Mohar
Arhitekt. Preteklost in sedanjost poklica

RECENZIJE
Jurij Selan
Slikar o slikarstvu. Esej o hermenevtičnih vidikih knjige Jožefa Muhoviča

Spomeniška (ne)varnost
Dominikanski samostan na Ptuju
(Izjava udeležencev znanstvenega posveta in okrogle mize
»Dominikanski samostan. Nova spoznanja ob prenovi in načrti za prihodnost«)

Franci Lazarini:
Še enkrat o vrhpoljskem oltarju, tokrat le še v spomin in opomin

KOLEDAR RAZSTAV
Junij–oktober 2013