Acta historiae artis Slovenica

 

Acta historiae artis Slovenica

 

ISSN 1408-0419

Uredniški odbor

Renata Komić Marn, Tina Košak, Katarina Mohar, Mija Oter Gorenčič, Blaž Resman, Helena Seražin

 

 

Mednarodni svetovalni odbor

Günter Brucher (Salzburg), Ana María Fernández García (Oviedo),  Hellmut Lorenz (Wien),

                                 Milan Pelc (Zagreb), Sergio Tavano (Gorizia-Trieste), Barbara Wisch (New York)

 

NASLOV UREDNIŠTVA:
AHAS, Umetnostnozgodovinski inštitut ZRC SAZU
Novi trg 2, p. p. 306
SI–1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1  470 61 00
Fax: +386 1  425 78 00
E-mail: ahas@zrc-sazu.si

Acta historiae artis Slovenica je znanstvena revija, ki izhaja dvakrat letno in prinaša članke o zgodovini umetnosti, s poudarkom na slovenskem, italijanskem in srednjeevropskem prostoru, kot tudi prispevke s področja likovne teorije ter kulturnozgodovinske prispevke, povezane z likovno umetnostjo. Besedila dopolnjujejo daljši povzetki v tujem jeziku oziroma v slovenščini, če je izvirnik tujejezičen, ter izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku.

 

 

 


Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju

 

 

Letniki

1, 1996

2, 1997

3, 1998

4, 1999

5, 2000

6, 2001

7, 2002

8, 2003

9, 2004

10, 2005

11, 2006

12, 2007

13, 2008

14, 2009

15, 2010

16, 1-2, 2011   Baroque Ceiling Painting. Public and Private Devotion in the Towns of Central Europe and Northern Italy

17, 1, 2012

17, 2, 2012   Samostanska umetnost / Monastic Art and Architecture

18, 1, 2013   Establishing National Identity in Public Space. Public Monuments in Slovenia and Serbia in the Nineteenth Century (PDF)

18, 2, 2013   Visualizing Memory and Making History. Public Monuments in Former Yugoslav Space in the Twentieth Century (PDF)

19, 1, 2014 (PDF)

19, 2, 2014 (PDF)

20, 1, 2015 (PDF)

20, 2, 2015 (PDF)

21, 1, 2016 (PDF)

21, 2, 2016 (PDF)

22, 1, 2017 (PDF)

22, 2, 2017 (PDF)

23, 1, 2018 (PDF)

23, 2, 2018      Illuminating the Soul, Glorifying the Sacred Religious Confraternities and the Visual Arts in Early Modern Europe    (PDF)

24, 1, 2019 (PDF)

24, 2, 2019 (PDF) Strategije umetnostne reprezentacije štajerskega plemstva v zgodnjem novem veku / Visual Representation Strategies of the Styrian Nobility in Early Modern Times

25, 1, 2020 (PDF)

25. 2. 2020 (PDF)