AHAS, 20, 2, 2015

 

COMPLETE VOLUME (PDF)

CONTRIBUTORS

ABSTRACTSCONTENTS

Mija Oter Gorenčič, Redovna umetnost in njen kontekst • Art of Religious Orders in Context


Mija Oter Gorenčič, Južni portal spodnje cerkve nekdanje Žičke kartuzije in situ ali ne • The South Portal of Ecclesia Minor of the Former Žiče Charterhouse – in Situ or not

Tanja Martelanc, Arhitekturni traktat beneškega kapucina Antonia da Pordenone in njegov vpliv na kapucinsko arhitekturo srednje Evrope. Primer nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju • The Architectural Treatise of the Venetian Capuchin Antonio da Pordenone and Its Influence on the Architecture of Central Europe. The Slovenian Capuchin Monastery in Ptuj as an Example

Jože Škofljanec, Provinca v redovnih skupnostih manjših bratov notranjeavstrijskih dežel v zgodnjem novem veku • The Role of a Province in the Order of the Friars Minor in the Lands of Inner Austria in the Early Modern Period

Polona Vidmar, Kamnite skulpture Franca Krištofa Reissa za samostana Žiče in Marenberk • Steinskulpturen des Franz Christoph Reiss für Klöster Seitz und Marenberg

Ana Lavrič, Loški glavar Jožef Anton Evzebij Halden in Reslfeldova slika sv. Ane pri loških kapucinih • Joseph Anton Eusebius Halden, Governor of Bischoflack, and a Painting of St. Anne by Reslfeld in the Capuchin Church in Bischoflack


Alenka Di Battista, Dela arhitekta Hermana Husa za jugoslovansko salezijansko provinco v obdobju med obema vojnama • Le opere dell’architetto Herman Hus per l’Ispettoria Jugoslava dell’ordine salesiano nel periodo tra le due guerre mondiali

Andrej Smrekar, Fons Beatae Mariae Virginis. Kako zgraditi samostan • Fons Beatae Mariae Virginis. How to Construct a Monastery