AHAS, 21, 1, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETE VOLUME (PDF)

CONTRIBUTORS

ABSTRACTS

 

VSEBINA/CONTENTS

DISSERTATIONES

Tina Košak
Slikarska oprema kartuzije Bistra v 18. stoletju po samostanskih inventarjih  
Picture Furnishings of Bistra Charterhouse in 18th Century Inventories   

Polona Vidmar
Slike in slikane tapete naročnika Janeza Karla grofa Gaisrucka za dvorec Novo Celje    
Die Gemälde und bemalte Wandbespannungen unter Johann Karl Graf von Gaisruck
für das Schloss Neu-Cilli   

Franci Lazarini
Klemen grof Brandis − politik in umetnostni naročnik   
Clemens Count of Brandis − Politician and Art Patron   

Ana Lavrič
Sv. Ciril in Metod v slovenski umetnosti. Ikonografski, verski in narodni vidik   
Sts. Cyril and Methodius in Slovene Art. Iconographic, Religious and National Aspects    
   

Jasna Jovanov
Photography as an (E)Vocation of the Painter. Forgotten Hobby of Nadežda Petrović    
Fotografija kot izziv. Pozabljeni konjiček Nadežde Petrović    

Katarina Šmid
Umetnostnozgodovinski in klasičnoarheološki pristop v raziskovalnem delu
Rajka Ložarja (1904–1985)   
Art-historical and Classical Archaeological Approach in the Work of Rajko Ložar (1904–1985)    

Primož Lampič
Mariborski krog. Dejstva, interpretacije in nekatere smeri morebitnih nadaljnjih raziskav    
The Maribor Circle. Facts, Interpretations and Some Possible Lines of Further Investigation    

APPARATUS

Izvlečki in ključne besede / Abstracts and key words    
Sodelavci / Contributors    
Viri ilustracij / Photographic credits