Publikacije

Inštitut skrbi za publiciranje svojih izsledkov v obliki znanstvenih člankov in monografij s poudarkom na raziskavah baročnega kiparstva in baročnega slikarstva. Posebna pozornost je posvečena izjemnim osebnostim, npr. Jožetu Plečniku, Tomažu Hrenu, Francescu Robbi itd.

 

Osrednja inštitutska publikacija je znanstvena revija Acta historiae artis Slovenica,  ki izhaja enkrat letno od 1996 naprej.

Od leta 2003 inštitut izdaja tudi četrtletno strokovno revijo Umetnostna kronika z aktualnimi umetnostnozgodovinskimi prispevki in obvestili.

 

 Monografije, izdane po letu 1982

Mija Oter Gorenčič, Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji, Založba ZRC, Ljubljana 2009 (Opera Instituti Artis Historiae)

 Helena Seražin, Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2008.

Helena Seražin, Kultura vile na Vipavskem in Goriškem od 16. do 18. stoletja, ZTT = EST, Trst 2008

Helena Seražin, Arhitekt Giorgio Massari (1687-1766), sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji, Založba ZRC, Ljubljana 2007 (Opera Instituti Artis Historiae)

Upodobitve ljubljanskih škofov (ur. Ana Lavrič), Narodna galerija, Umetnostnozgodovinski inštitut F. Steleta ZRC SAZU, Nadškofija Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2007.

 Ana Lavrič, Ljubljanska stolnica. Umetnostni vodnik, Družina, Ljubljana 2007. 

Vis imaginis. Baročno slikarstvo in grafika. Jubilejni zbornik za Anico Cevc (ur. B. Murovec), Umetnostnozgodovinski inštitut F. Steleta ZRC SAZU, Narodna galerija, Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, Založba ZRC, Ljubljana 2006.

Blaž Resman, Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem, Založba ZRC, Ljubljana 2006 (Opera Instituti Artis Historiae)  

Almanach and Painting in the Second Half of the 17th Century in Carniola (ur. B. Murovec, M. Klemenčič, M. Breščak), Založba ZRC, Ljubljana 2006 

Roelof van Straten: Uvod v ikonografijo (prevedli B. Murovec in A. Vodnik), Založba ZRC, Ljubljana 2006

Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem (ur. B. Murovec, M. Klemenčič, M. Breščak), Založba ZRC, Ljubljana 2005

Slovenska umetnostna zgodovina. Tradicija, problemi, perspektive (ur. B. Murovec), Založba ZRC, Ljubljana 2005

Jože Plečnik - Jan Kotĕra. Dopisovanje 1897-1921 (ur., prevod, komentar D. Prelovšek), Založba ZRC, Ljubljana 2004 (Opera Instituti Artis Historiae) 

A. Lavrič: Janez Gregor Dolničar, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve, Ljubljana 1701–1714 (Opera Instituti Artis Historiae), Založba ZRC, Ljubljana 2003

Knjiga je znanstvenokritična izdaja Dolničarjevega dela Historia Cathedralis Ecclesiae Labacensis (1701–1714), ki je bila že več desetletij deziderat umetnostne in kulturne zgodovine. Objavljeno je celotno besedilo rokopisa in njegov prevod v slovenščino (dr. Marijan Smolik, dr. Kajetan Gantar), dodan pa tudi osnutek Historie. Rokopis, pisca in objekt je A. Lavrič na temelju arhivskih virov skrbno in natančno obdelala in v zaokroženi obliki podala v dodani študiji. Knjiga je izšla ob 300. obletnici začetka gradnje ljubljanske stolnice. 

 

"Hodil po zemlji sem naši ...". Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici (ur. A. Klemenc), ZRC SAZU, Ljubljana 2001

Zbornik prispevkov 32 domačih in inozemskih avtorjev s področja umetnostne zgodovine s konzervatorstvom, deloma tudi zgodovine, arheologije in narodopisja.

Vita artis perennis. Ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca (ur. A. Klemenc), ZRC SAZU, Ljubljana 2000

Zbornik prispevkov 45 domačih in inozemskih avtorjev, predvsem s področja umetnostne zgodovine s konzervatorstvom, pa tudi zgodovine, arheologije, narodopisja in naravoslovja.

B. Resman: Barok v kamnu, ZRC SAZU, Ljubljana 1996

Tekst osvetljuje ljubljansko kamnoseštvo in kiparstvo od Mihaela Kuše do Francesca Robbe. Poseben čar dajejo knjigi prikazi zgodovinskih okoliščin, ki so privedle do izdelave posameznih stvaritev. S svojo problemsko zastavitvijo knjiga odpira nove poglede na to izjemno pomembno in bogato obdobje naše umetnostne zgodovine.

A. Lavrič: Ljubljanska škofija v vizitacijah Rinalda Scarlichija 1631-1632, Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino cerkve, Ljubljana 1990

 Rokopisno poročilo o vizitacijah Rinalda Scarlichija hrani Nadškofijski arhiv v Ljubljani. Knjiga v uvodni študiji na kratko predstavlja vsebino vizitacijskih popisov, ki sicer zajemajo celotno področje tedanje ljubljanske škofije (opisanih je skupaj 550 objektov) in so dragocen arhivski vir za našo cerkveno, kulturno in umetnostno zgodovino.

 A. Lavrič: Vloga ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v slovenski likovni umetnosti, SAZU, Ljubljana 1988 

 Študija celovito obravnava umetnostno delovanje škofa Tomaža Hrena, ključne osebnosti v prelomnem času protireformacije na Kranjskem. Delo je sinteza dosedanjega vedenja o Hrenovem času, z izčrpnim znanstvenim aparatom pa predstavlja temeljni tekst o enem najpomembnejših obdobij v starejši slovenski umetnostni zgodovini.

A. Lavrič: Vizitacijsko poročilo Agostina Valiera o koprski škofiji iz leta 1579, ZRC SAZU, Ljubljana 1986

Znanstvenokritična objava vizitacijskih zapisnikov veronskega škofa Valiera o verskem stanju v koprski škofiji leta 1579. V vatikanskem arhivu hranjeno poročilo predstavlja pomemben vir tako za umetnostno kot tudi občo in posebej cerkveno zgodovino.