AHAS, 17, 1, 2012

CONTRIBUTORS

ABSTRACTS

 

CONTENTS:

 

DISSERTATIONES

Tina Košak

Saivejeva Alegorija pomladi med Gradcem, Dunajem in Ormožem

Saive’s Allegory of Spring between Graz, Vienna and Ormož

 

Ana Lavrič

Oprema cerkve in samostana bosonogih avguštincev v Ljubljani  

The Furnishings of the Church and Monastery of the Discalced Augustinians in Ljubljana

 

Barbara Murovec

Teologija podobe. O treh Flurerjevih oltarnih slikah v cerkvi sv. Petra v Malečniku  

Theology of Image. On Three Altar Paintings by Franz Ignaz Flurer

in the Church of St. Peter in Malečnik

                                                                                                                                        

Tina Potočnik

Izgradnja Mengša v času socializma  

The Development of Mengeš in the Socialist Period

                                                                                                                                        

 

MISCELLANEA

 

Mojca Marjana Kovač

Sodnijska palača v Piranu. Preoblikovanje kompleksa fontika, zastavljalnice

in mestnih vrat sv. Jurija v 19. stoletju

The Court Palace in Piran. The 19th Century Reorganization of the Fontico,

Pawnshop and St. George Town Gate Complex

 

Franci Lazarini

Poznohistoristična cerkvena arhitektura in oprema na slovenskem Štajerskem

v luči dveh sinod lavantinske škofije (1900 in 1911)

Late Historicist Church Architecture and Furnishings in Slovenian Styria

from the Perspective of Two Synods of the Lavantine Diocese (1900 and 1911)

Milan Popadić

Muzej kao epizoda. Muzej savremene umetnosti u Beogradu (1929–1935)  

The Museum as Episode. The Museum of Contemporary Art in Belgrade (1929–1935)

Muzej kot epizoda. Muzej sodobne umetnosti v Beogradu (1929–1935)

 

Gašper Cerkovnik

odkrivanja leta 1935 in njihova usoda  

Their Uncovering in 1935 and Their Destiny

 

 

DOCUMENTA

 

Andrej Smrekar

Mušičeva »španska« korespondenca v Narodni galeriji.  

Zoran Mušič’s ‘Spanish’ Correspondence in the National Gallery of Slovenia

 

 

APPARATUS

Izvlečki in ključne besede / Abstracts and key words

Sodelavci / Contributors

Viri ilustracij / Photographic credits