AHAS, 18, 2, 2013 Visualizing Memory and Making History. Public Monuments in Former Yugoslav Space in the Twentieth Century

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETE VOLUME (PDF)CONTRIBUTORS

ABSTRACTS

 

 

CONTENTS

VSEBINA
 

Nenad Makuljević, Barbara Murovec

Preface
Uredniška beseda
 
 
DISSERTATIONES

 

Damjan Prelovšek

Monuments by the Architect Jože Plečnik

Plečnikovi spomeniki   PDF

 
 

Vuk Dautović

A Monument to Fallen Jewish Soldiers in the Wars Fought between 1912 and 1919 at the Sephardic Cemetery in Belgrade

Spomenik judovskim vojakom, padlim med letoma 1912 in 1919, na sefardskem pokopališču v Beogradu   PDF

 
 

Jasmina Čubrilo      

Two Monuments by Sreten Stojanović. Continuity in Discontinuity

Dva spomenika Sretena Stojanovića. Kontinuiteta v diskontinuiteti   PDF

 
 

Renata Komić Marn

Men on Horseback. The Role and Reception of the Equestrian Monument in Slovenia  

Možje na konjih. Vloga in recepcija konjeniškega spomenika na Slovenskem   PDF

                                                                                                                                                                                                             
 

Katarina Mohar

“Freedom is a Monument”. The Victory Monument in Murska Sobota –Its Erection, Destiny and Context

»Svoboda je spomenik«. Spomenik zmage v Murski Soboti – nastanek, usoda, kontekst   PDF

 
 

Barbara Murovec

The Statue of the Communist Revolutionary Boris Kidrič (1912–1953). Art, Ideology and Ethics in the Public Space

Kip slovenskega komunističnega revolucionarja Borisa Kidriča (1912–1953). Umetnost, ideologija in etika v javnem prostoru  PDF

 
 

Tanja Zimmermann

„Skopje 2014“: Erinnerungsexzesse in der Republik Makedonien