AHAS, 17, 2, 2012 Samostanska umetnost / Monastic Art and Architecture


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTORS

ABSTRACTS

 

CONTENTS:

Ana Lavrič, Barbara Murovec

Uredniška beseda

Editorial

 

DISSERTATIONES

Rajko Bratož

Začetki meništva in njegove oblike v antiki in zgodnjem srednjem veku

The Beginnings of Monasticism and Its Forms in Antiquity and Early Middle Ages

 

Mija Oter Gorenčič

Kartuzija Jurklošter in Leopold VI. Babenberžan

The Jurklošter (Gairach) Charterhouse and Leopold VI of Babenberg

 

Polona Vidmar

Nagrobnik Seifrida Marenberškega v samostanu dominikank v Marenberku

The Tombstone of Siegfrid of Mahrenberg in the Dominican Nunnery in Mahrenberg

 

Tanja Martelanc

Kapucinska arhitektura. Izhodišča za obravnavo svetokriškega in škofjeloškega samostana

Capuchin Architecture. A Starting-Point for Research into Sveti Križand Škofja Loka Monasteries

 

Helena Seražin

A ‘Venetian’ Discalced Carmelite Church in the Habsburg Lands

“Beneška” cerkev bosonogih karmeličanov v habsburških deželah

 

Ana Lavrič

Prispevek k stavbni zgodovini samostana in cerkve bosonogih avguštincev v Ljubljani

On the Architectural History of the Monastery and Church of the Discalced Augustinians in Ljubljana

 

 

Franci Lazarini

Redovi in sakralna umetnost na Slovenskem v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja. Nekaj opažanj

Religious Institutions and Sacred Art in Slovenia in the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries. Some Observations

 

Bogdan Kolar

Redovne skupnosti 19. in 20. stoletja. Odgovori na nove razmere

Religious Orders in the 19th and 20th Centuries. Responses to the New Circumstances

 

MISCELLANEA

Marjeta Ciglenečki

Dominikanski samostan na Ptuju in njegova usoda po razpustu

The Ptuj Dominican Monastery and Its Fate after Dissolution

 

APPARATUS

Izvlečki in ključne besede / Abstracts and key words

Sodelavci / Contributors

Viri ilustracij / Photographic credits