AHAS, 19, 2, 2014

 

COMPLETE VOLUME (PDF)

CONTRIBUTORS

ABSTRACTS

 

 

VSEBINA

CONTENTS

 

DISSERTATIONES

Helena Seražin
Kocevski grad v listinah arhiva knezov Auersperg
Kocevje Castle in the Documents of the Auersperg Archive (PDF)


Boris Golec
Valvasorjevi bogenšperški sodelavci. Andrej (Andreas) Trost, Mihael Stangl,
Matija Greischer (Grajžar), Jernej Ramschissl, Janez Koch in Peter Mungerstorff
v luci novih biografskih spoznanj
Valvasors Mitarbeiter auf dem Schloss Bogenšperk/Wagensperg. Andreas Trost,
Michael Stangl, Matthias Greischer (Grajžar), Bartholomäus Ramschissl,
Johann Koch und Peter Mungerstorff im Lichte neuer biografischer Erkenntnisse
(PDF)


Ana Lavric
Zgodovinska in umetnostna dedišcina franciškanskih bratovšcin
Historic and Artistic Heritage of Franciscan Confraternities
(PDF)


Damjan Prelovšek
Cerkev sv. Duha na Dunaju
Holy Spirit Church in Vienna
(PDF)


Lidija Merenik
“Krvavo zlato” ora Andrejevica Kuna i njegov prevratnicki kontekst
Krvavo zlato ora Andrejevica Kuna in njegov prevratniški kontekst
ore Andrejevic-Kun: Blood-Soaked Gold. A Framework of Subversion
(PDF)

 

MISCELLANEA

Mateja Kos
Okrasni motivi na britanski keramiki s pretiskom in zbirka Narodnega muzeja Slovenije
Decorative Patterns on British Printed Earthenwares and the Collection of the National Museum of Slovenia
(PDF)


Renata Komić Marn
Ivan Grohar in njegov »mecen« Franc Dolenc v luci arhivskih virov
The Painter Ivan Grohar and His “Patron” Franc Dolenc in Light of New Archival Evidence
(PDF)

 

APPARATUS  (PDF)


Izvlecki in kljucne besede / Abstracts and keywords
Sodelavci / Contributors
Viri ilustracij / Photographic credits