Umetnostna kronika 31

Umetnostna kronika 31, 2011
UVODNIK
Vesna Krmelj: Izhodnik

RAZPRAVE
Simona Kostanjšek Brglez: Oprema cerkve Žalostne Matere božje v Slovenski Bistrici
in kipar Franc Krištof Reiss

RAZPRAVE S POSVETA
Slovenska umetnost. Jubilejni simpozij ob 90. obletnici rojstva
akad. dr. Emilijana Cevca. Program

Ana Lavrič: Cevčeva desiderata

INTERVJU
Franci Lazarini: Rušenje Kolizeja? Ne!!! Pogovor z dr. Leom Šešerkom

RAZSTAVE
Polona Vidmar: Kraljevska poroka. Elizabeta Premysl in Janez Luksemburški 1310

SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Franci Lazarini: Prezbiterij župnijske cerkve v Vrhpolju.
Pomembna priča cerkvene umetnosti 19. stoletja na Primorskem

RE:
Alenka Vodnik: O legendah in legendi sv. Andreja na Gostečah.
»Znanstveno« citiranje v članku Alenke Vodnik v
Zborniku za umetnostno zgodovino. Mea culpa

KOLEDAR RAZSTAV
junij–september 2011

RAZNO
Priporočila Mednarodnega odbora za umetnostno zgodovino (CIHA)
za spomeniško varstvo v Sloveniji

Vabilo k sodelovanju. Interdisciplinarni znanstveni simpozij.
Sodobne metodologije raziskovanja vizualnih umetnosti