Umetnostna kronika 35

UVODNIK
Barbara Murovec
Ob 100. obletnici Steletovega doktorata. Kje smo (bili) in kam gremo?
Poziv stroke k ureditvi razmer v spomeniškem varstvu v Sloveniji in seznanitev s pozivom k odstopu odgovornih

RAZPRAVE
Uroš Lubej
Avtoportret Giulia Quaglia z ženo iz leta 1695

RAZPRAVE S POSVETA
Program: Prostori muz: umetnostna zgodovina in muzej ter njun družbeni in interdisciplinarni kontekst: 5. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev

Andrej Smrekar
Freske so najbolje spravljene pod beležem

Mojca Jenko, Maja Lozar Štamcar
Slovenski umetnostni zgodovinar in njegove dileme – profesionalizem in prenova muzejskih poslopij.
Med strokovnostjo in profesionalizmom

Odprto pismo: Poziv k ureditvi statusa zbirke Ivana Napotnika in zbirke Centra sodobnih umetnosti Zavoda Celeia Celje
(obrazložitvi: Alenka Domjan: Pozabljena podoba nekega časa in prostora; Milena Koren Božiček: Opus kiparja Ivana Napotnika – nacionalno bogastvo)

SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Tomaž Lazar
Obnavljanje Žovneka – še ena zgodba o »transformaciji« slovenskih gradov

Damjan Prelovšek
Plečnikov stadion in vprašanje pravne države

BIBLIOGRAFIJA
Jana Intihar Ferjan
Dopolnilo k umetnostnozgodovinski bibliografiji za leto 2008.
Umetnost 20. in 21. stoletja

IN MEMORIAM
Alenka Klemenc
Dr. Anica Cevc (Ljubljana, 12. 7. 1926–11. 10. 2011)

KOLEDAR RAZSTAV
Junij – september 2012