Umetnostna kronika 40/2013

UVODNIK
Damjan Prelovsek: Nacionalni program za kulturo 2014-2017 in kulturna dediscina
 
RAZPRAVE
Franci Lazarini: Izbrisani spomin. Obelezevanje jubilejev vladanja cesarja Franca Jozefa I. skozi arhitekturna narocila na Slovenskem
Andreja Rakovec: Novo opazanje ob kipu Samota Franca Bernekerja
Primoz Pevcin, Maja Klun: Ekonomika kulturne dediscine v kontekstu doseganja trajnostnega razvoja
 
SPOMENISKA (NE)VARNOST
Mojca Jenko: Raziskovanje, dokumentiranje, predstavljanje, varovanje in ohranjanje na primeru Valterskega Vrha
Mojca Marjana Kovac: Pomanjkljivosti zakonodaje s podrocja varovanja kulturne dediscine. Neizkorisceni potenciali lokalnih skupnosti
Jana Horvat: Prostor dominikanskega samostana na Ptuju in arheologija
Frans Brouwer: Prihodnost kulturnih dogodkov v prenovljenem dominikanskem samostanu na Ptuju
 
KOLEDAR RAZSTAV September-december 2013