Umetnostna kronika 32

Umetnostna kronika 32
 
UVODNIK
Barbara Murovec
Nujnost vrnitve strokovnosti in umetnostnozgodovinske stroke v upravljanje z umetnostno dediščino
RAZPRAVE
Tina Košak
Recepcija nizozemskega konjeniškega žanra v srednjeevropskem slikarstvu. Vpliv Wouwermanovih del na Dallingerjeve upodobitve roparskih napadov
Robert Simonišek
 

O nekaterih portretih Franca Jožefa I. na Slovenskem.
 
Preliminarna študija
RAZPRAVE S POSVETA
 

Kulturna dediščina in prostor: 5. posvet za izhod iz krize:
 
Piranski mandrač: Program
Darja Mihelič
Miniatura o Piranu in njegovem pristanišču v preteklosti
INTERVJU
Mateja Prinčič
Fotografija v Sloveniji (1991–2011): Pogovor z dr. Primožem Lampičem
PREVODI
Max Dvorák
Katekizem spomeniškega varstva / Katechismus der Denkmalpflege
SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Dušan Koman
Nove »restavratorske« metode »lepšajo« podobo cerkva na Gorenjskem
Drago Samec
 

So poslali Blaznika SPAt?  
 
 
Del dokumentacije ob pozivu k odstopu odgovornih za izjemno slabo stanje v spomeniškem varstvu
 

Uničeni in ogroženi spomeniki I
 
(Kolizej, Kongresni trg, Cankarjev dom, Vrhpolje, Žička kartuzija)
KOLEDAR RAZSTAV
september–december 2011