Umetnostna kronika 37

UVODNIK
Barbara Murovec
Ljubezen proti strahu in odgovornost proti pohlepu
 
RAZPRAVE
Primož Lampič
Nekateri vidiki fenomena Junij in Mednarodne likovne zbirke Junij (prvi del)
 
Marjeta Ciglenečki
Motiv obeliska v opusu Branka Kocmuta
 
RAZSTAVE
Slađana Mitrović
Lucian Freud. Psihološka drama mesenosti.
London, National Portrait Gallery, Portreti Luciana Freuda.
9. februar–27. maj 2012
 
STROKOVNI POSVETI
Miha Preinfalk, Igor Sapač
Grajska dediščina na Slovenskem. Nekaj misli z okrogle mize Gradovi
na Slovenskem danes in jutri – usoda, načrti, perspektive (PDF)
 
SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Stališča o spomeniškovarstvenem zakonu
 
Franci Lazarini
Načrtovana odstranitev velikega oltarja iz vrhpoljske župnijske cerkve.
Kako zaustaviti uničevanje?
 
KOLEDAR RAZSTAV
December 2012–marec 2013
 
RAZNO
Vabilo k sodelovanju: Pomen barve v vizualni umetnosti.
Interdisciplinarni znanstveni simpozij. 24.–25. maj 2013