Umetnostna kronika 56/2017

Kazalo vsebine
 

UVODNIK
Jožef Muhovič
Kako se (nam) dogaja postmoderno v likovni umetnosti?
 
RAZPRAVE
Lidija Tavčar
Portret in vedute treh slikark v Palači Coronini Cronberg v Gorici
Robert Simonišek
Modri jezdec – almanah, duet ali umetniška skupina?
 
INTERVJU
Simona Brglez Kostanjšek
»Kjer se mi podaja materija, tam sem uživač.«
Pogovor s slikarjem Ludvikom Pandurjem
 
RAZSTAVE
Polona Vidmar
Vizualna reprezentacija Ignaca Marije grofa Attemsa. Štajerski Herkul.
Grad Slovenska Bistrica, 15. junij−31. december 2017
 
RECENZIJE
Damjan Prelovšek
Dober namen, a neuporaben izdelek.
Noah Charney: Večni arhitekt. Življenje in delo Jožeta Plečnika,
modernističnega mistika
 
SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Dvorec Štatenberg
Vabljeni avtorji prispevkov: Franci Lazarini, Igor Sapač,
Andreja Senegačnik, Srečko Štajnbaher, Tina Tement, Gojko Zupan
 
KOLEDAR RAZSTAV
Jesen−zima 2017