Umetnostna kronika 33

Umetnostna kronika 33
 
UVODNIK
Andrej Smrekar
Tristia patrimonii Slovenici
 
 
RAZSTAVE
Slađana Mitrović
Melanholija, provokacija in sodobnost
 
 
RECENZIJE
Barbara Murovec
Korpus baročnega stropnega slikarstva v Nemčiji. Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland
 
 
SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Damjan Prelovšek
Kdo in kako se je v Kamniku odrekel Plečniku, kdo pa zdravi pameti?
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIJA
 

Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2009. Umetnost do okoli leta 1945
 
(uredili Renata Komić Marn in Vesna Krmelj, imensko kazalo sestavila Renata Komić Marn)
 
 
KOLEDAR RAZSTAV
December 2011– marec 2012
 
 
RAZNO
Vabilo k sodelovanju
Prostori muz. Umetnostna zgodovina in muzej ter njun družbeni in interdisciplinarni kontekst. 30.–31. marec 2012