Umetnostna kronika 58/2018

Kazalo vsebine

UVODNIK
Vesna Krmelj

Pregljeva vrnitev

 
RAZPRAVE
Lidija Tavčar

Večfiguralne kompozicije v opusu Ivane Kobilica

 
Renata Komić Marn, Tina Košak

Zbirka Ladislava grofa Szapáryja v Gradu Murska Sobota. Izhodišča za nadaljnje raziskovanje

 
Gottfried Biedermann

»Začelo se je s Strzygowskim.« O umetnostni zgodovini na Štajerskem

 
INTERVJU
Simona Kostanjšek Brglez

»Na akademijo sem prišel kot totalni analfabet.« Pogovor s kiparjem Vojkom Štuhcem

 
RAZSTAVE
Katarina Šmid

V steklo prelite mitološke podobe

 
 

RECENZIJE

 

Damjan Prelovšek

O Plečniku ob Plečnikovem letu

 
SPOMENIŠKA (NE)VARNOST

Novelirani Zakon o varstvu kulturne dediščine – samoukinitev spomeniške službe

 
KOLEDAR RAZSTAV
Pomlad–poletje 2018