Umetnostna kronika 42/2014

UVODNIK
Marjeta Ciglenečki
Strah pred umetnostjo
 
RAZPRAVE
Ana Lavrič
Mariborski Sv. Alojzij Josefa Tunnerja kot zavetnik znanosti
in študirajoče mladine
Lidija Tavčar
Ažbetova učenka Marija (Mary) Gutmannsthal-Benvenuti,
kneginja Wrede (1852–1936)
 
SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Damjan Prelovšek
Ptujska polomija ali quo vadis slovensko konservatorstvo
Meta Kordiš
Adventni kres iz umetniškega opusa slikarja Zlatka Gnezde
Damjan Prelovšek
Kje so varuhi kulturnih spomenikov? Usoda gradu Cmurek
 
BIBLIOGRAFIJA
Jana Intihar Ferjan
Dopolnilo k umetnostnozgodovinski bibliografiji za leto 2009.
Umetnost 20. in 21. stoletja
 
IN MEMORIAM
Jure Mikuž
Prof. dr. Špelca Čopič
(Pišece, 18. oktober 1922 – Ljubljana, 21. februar 2014)
 
KOLEDAR RAZSTAV
Marec – junij 2014
 
VABILO K SODELOVANJU
Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti. Delovanje in družbena vloga strokovnjakov nekdaj in danes. 6. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, 5.–6. december 2014