AHAS 2

Acta historiae artis Slovenica 2, 1997
 
Vsebina/Contents
 
DISSERTATIONES
 
Robert PESKAR,
 
Alessandro QUINZI,
 
Uroš LUBEJ,
 
Barbara MUROVEC,
 
Blaž RESMAN,
 
Ana LAVRIČ,
 
Matej KLEMENČIČ,
 
Damjan PRELOVŠEK,
 
Sonja ŽITKO,
 
MISCELLANEA
 
Damjan PRELOVŠEK,
 
Barbara MUROVEC,
 
DOCUMENTA
 
France STELE,
Moje življenje
 
France STELE,
Kako so nastala Monumenta artis slovenicae
 
RECENSIONES
 
Marijan ZADNIKAR,
Dve deli o arhitekturi kartuzijanov
 
Damjan PRELOVŠEK,
Nace Šumi: Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem — obdobje renesanse