Murovec/Gabriel AHAS 2

Barbara MUROVEC
 
Freske Eustachiusa Gabriela v graščini Smlednik
 
V prispevku so freske v dvorani smledniške graščine atribuirane švabskemu slikarju Eustachiusu Gabrielu (Unterschwarzach pri Bad Waldseeju 1724–Ljubljana 1772), umetniku, ki je v poznem obdobju deloval na Koroškem (mdr. Tinje, Celovec), Štajerskem (Premstätten, Gradec: Domherrnhof) in Kranjskem (Ljubljana: strop avditorija v jezuitskem kolegiju, Smlednik).
 
Freske v Smledniku so kot večina njegovih del naslikane po grafičnih predlogah, Gabriel je mdr. posnemal grafične liste J. G. Bergmüllerja in J. E. Holzerja ter več figur s stopnih poslikav D. Grana.
 
Gabriel je narisal tudi osnutek za poslikavo stropa v kapeli smledniškega gradu (Albertina, Dunaj), do izvedbe pa ni prišlo, verjetno zaradi slikarjeva prezgodnje smrti v letu 1772. Cebejeva poslikava kapele je tako morala nastati šele po letu 1772.
 
Identificirana je tudi predloga za angela na Cebejevi sliki Smrt sv. Jožefa (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1773), kar kaže, da v slikarjevem opusu obstajajo tudi direktne kopije po srednjeevropskih umetnikih in ne le v literaturi izpostavljene reminiscence na beneško slikarstvo.