Zitko AHAS 2

Sonja ŽITKO 
 
Dela dunajskih kiparjev Fernkorna in Tilgnerja za Ljubljano 
 
Članek obravnava za Ljubljano naročena dela dveh najprominentnejših kiparjev 19. stoletja v monarhiji, Antona D. Fernkorna in Victorja Tilgnerja. Plastike - nekatere med njimi so tuji strokovni javnosti neznane - so podrobno predstavljene tako s slogovno analizo, ki izpostavlja zlasti značilnosti historističnega kiparstva, kakor z njihovo umestitvijo v razvoj spomeniške dejavnosti 19. stoletja na Slovenskem. Fernkorn je ustvaril doprsni kip Radetzkega za njegov spomenik (odkrit 1860) in poprsje cesarja Franca Jožefa I. (1862), Tilgner pa prav tako cesarjevo poprsje (1883), Dežmanov spomenik (odkrit 1890) in Dežmanov nagrobnik (1891). Od vseh njunih del je samo Dežmanov spomenik v Narodnem muzeju ostal na svoji prvotni lokaciji. Doprsni kip Radetzkega in Tilgnerjev doprsni kip cesarja Franca Jožefa hranijo danes v Mestnem muzeju, Fernkornovo cesarjevo poprsje je neznano kje, od Dežmanovega nagrobnika pa je ostala le napisna plošča na ljubljanskem Navju.