Resman AHAS 2

Blaž RESMAN
 
Veliki oltar v Svetem pri Komnu – goriško delo Angela Puttija
 
Podružnična cerkev sv. Tilna v Svetem je dobila današnji veliki oltar 1793 iz cerkve zatrtega minoritskega samostana v Gorici, identificirati pa ga je mogoče s stranskim oltarjem, ki ga je za minoritsko cerkev 1710 naročil goriški pretor baron Leopold Strassoldo di Villanova. Po prenosu v Sveto so oltar dopolnili z obhodnima lokoma in kipoma sv. Martina in sv. Roka, skromnima anonimnima izdelkoma, odlične prvotne plastike v atiki oltarja, sedeče figure dveh puttov in dveh odraslih angelov, pa lahko pripišemo padovansko-vičentinskemu kiparju Angelu Puttiju. Primerjave s plastiko prižnice v goriški stolnici, ki jo je Putti izklesal 1711 v sodelovanju s kamnosekom Pasqualejem Lazzarinijem, in z deli, nastalimi v času njegovega delovanja v Ljubljani 1712–1717 (predvsem z gigantoma na semeniškem portalu in in kipi na oltarju sv. Jožefa v šentjakobski cerkvi v Ljubljani, z velikim oltarjem pri Sv. Luciji v Zadnji vasi pod Dobrčo in oltarjem sv. Jerneja pri Sv. Neži na Kumu ter s kužnim znamenjem v Št. Vidu ob Glini in epitafom kardinala Goeßa v bližnjem Straßburgu) atribucijo Puttiju prepričljivo potrjujejo.