Prelovsek/Marinali AHAS 2

Damjan PRELOVŠEK
 
Kip Orazia Marinalija na Reki
 
Članek obravnava žensko skulpturo, ki stoji v parku pred Zgodovinskim arhivom na Reki, a jo je umetnostnozgodovinska stroka doslej prezrla. S posplošeno draperijo ogrnjena gola figura personifikacije je žal brez atributov, po katerih bi jo bilo mogoče natančneje poimenovati, njena stilna govorica pa jo prepričjivo uvršča med opus beneškega kiparja Orazia Marinalija (1643–1720), kar nedvoumno potrjuje tudi na podstavku sicer le delno ohranjena signatura (ORAZIO). V zgodovini kiparstva 18. stoletja na Reki, doslej preučevani zgolj s stališča povezav s Furlanijo in z Gorico, to vsekakor pomeni precejšnjo obogatitev. Kip pa je na Reko prišel šele naknadno, prvič ga tu zasledimo namreč šele leta 1823 ob vhodu v novo sprehajališče ob reki Rječini, ki ga je na svoje stroške dal urediti bogati trgovec Andrija Ljudevit Adamić. Proti koncu 19. stoletja je skulptura prešla v last Adamičevega vnuka, reškega župana Giovannija Ciotta, leta 1934 pa je ob ureditvi parka ob načrtovanem mestnem muzeju, sedanji stavbi Zgodovisnkega arhiva, našla svoje sedanje mesto.