Lubej AHAS 2

Uroš LUBEJ


Prispevki k biografijam na Kranjskem delujočih flamskih in holandskih slikarjev druge polovice XVII. stoletja


V arhivski študiji o manj poznanih slikarjih flamskega in holandskega rodu, ki so bili dejavni v drugi polovici 17. stoletja, so večinoma prvič objavljeni in komentirani dokumenti o njihovem življenju in delu na Kranjskem.

Flamec Ludwig de Clerick (pred 1640-1702) je bil prisoten v naših krajih že od 1665. Več desetletij se je ponašal s prestižnim nazivom deželnega slikarja (pictor provinciae), kar ga je na družbeni lestvici kranjskih slikarskih sodobnikov visoko postavljalo in mu zagotavljalo mnoga in raznovrstna arhivsko izpričana slikarska naročila. Med temi sta bili identificirani dve risbi deželnih simbolov (Hrvatski državni arhiv – Valvasorjeva zbirka zagrebške nadškofije, Zagreb), ki sta nastali o. 1680 za potrebe Valvasorjeve grafične delavnice na Bogenšperku.

Na Valvasorjevem gradu je med 1677-1681 prebival holandski slikar Justus van der Nypoort. Njuno sodelovanje pri nastanku topografskega dela o kranjskih gradovih in arhivski viri o slikarjevi poroki z Ljubljančanko Marijo Ano Pavlin so bili osvetljeni že na drugem mestu (Varstvo spomenikov 1997), tokrat pa je predstavljena Nypoortova risba Kmetje pijejo in kadijo (Narodna galerija, Ljubljana), ki je nastala malo pred slikarjevim prihodom na Kranjsko.

V zvezi s slikarjem Almanachom, čigar dela so pri Valvasorju in sodobnikih uživala veliko slavo, je bil s korekcijo nekaterih zmotnih interpretacij posrednih arhivskih virov opredeljen verjetni čas nastanka njegovih slik, ki premika slikarjevo prisotnost na Kranjskem iz šestdesetih let v pozna sedemdeseta leta 17. stoletja. Močna portretna tipiziranost obrazov na Almanachovih slikah Kvartopirci I., Kvartopirci II. (Narodna galerija, Ljubljana) in Deček s puranom (privatna zbirka) poudarja slikarjevo izrazito portretno usmerjenost, zato je v članku zapisana domneva o Almanachovi istovetnosti s Harmanom Verelstom, ki se je s svojo ženo Cecilijo 1678 zadrževal v Ljubljani. V istem letu je naslikal Verelst portreta zakoncev Wiederkehr (Narodna galerija, Ljubljana), v zgodnjih osemdesetih letih pa je bil kot cesarski dvorni slikar v stikih z Nypoortom.

Holandski slikar Sebastian Niederländer oziroma Sebastian Verporto (o. 1645-1708) je predstavljen z biografskimi izsledki, ki dokumentirajo njegovo navzočnost v Ljubljani 1681-82 in od 1686 do smrti. Zbrani arhivski viri o njegovih religioznih slikah in tihožitjih še ne omogočajo pozitivne identifikacije s slikarskimi deli, ki jih hranijo domače zbirke, a ga umeščajo v zavest bodočih raziskovalcev holandsko občutenega slikarskega gradiva s prehoda 17. v 18. stoletje.

Flamski slikar Pieter Averex (umrl 1715) je prvič omenjen v Ljubljani kmalu po de Clerickovi smrti kot cenilec rojakove slikarske zapuščine, 1706 je prejel naziv deželnega slikarja Kranjske in je bil cenjen tudi kot slikar marin.