AHAS 4

Acta historiae artis Slovenica 4, 1999
 
Vsebina / Contents
 
DISSERTATIONES
 
Alessandro QUINZI,
 
Alenka VODNIK,
 
Metoda KEMPERL,
 
Miklavž KOMELJ,
 
Mirjana REPANIĆ BRAUN,
 
Ana LAVRIČ,
 
Marjeta CIGLENEČKI,
 
Helena SERAŽIN,
 
Barbara MUROVEC,
 
Ferdinand ŠERBELJ,
 
Andrej KROPEJ,
 
Damjan PRELOVŠEK,
 
MISCELLANEA
 
Gašper ŠMID,
 
Helena SERAŽIN,
 
Stefano ALOISI,
 
Martin HALATA,
 
Alenka KLEMENC,
 
RECENSIONES
 
Janez HÖFLER,
Nova pota slovenske umetnostne zgodovine?
 
Marjana LIPOGLAVŠEK,
Dve publikaciji iz Novega Hollsteina