Ciglenecki AHAS 4

Marjeta CIGLENEČKI
 
Slike iz Libochovic na ptujskem gradu
 
Na ptujskem gradu je shranjena skupina sedemnajstih oljnih slik, datiranih na konec 17. stoletja. Vse so kopije znanih del različnih evropskih mojstrov, ki so bila prvotno del praške grajske galerije, danes pa jih hranijo različni muzeji. Slike v ptujskem muzeju so le del skupine 43 (morda celo 45) kopij, ki jih je okrog leta 1690 v delavnici praškega dvornega slikarja Johanna Christianna Schröderja (1655–1702) za svoj grad Libochovice naročil Gundakar Dietrichstein, ustanovitelj češke veje te rodbine.
 
Gundakar Dietrichstein je proti koncu 17. stoletja temeljito prenovil grad Libochovice in ga uredil v razkošno rezidenco z vrtovi. Za arhitekta je izbral Italijana Antonia della Porta, pa tudi za opremo notranjščine je zaposlil odlične mojstre. Kopije znanih slik iz praške galerije niso vse Schröderjevo lastnoročno delo, zaradi slabega poznavanja njegovega opusa pa zaenkrat ni mogoče ločiti njegovega deleža od prispevka pomočnikov. Domnevno je sodeloval Peter Jan Brandl (1660/68–1739), ki je bil med 1683 in 1688 Schröderjev učenec. Vse kopije so približno enake velikosti (cca 150 x 170 cm). Kompozicije originalov, ki imajo različne dimenzije, so prilagojene skoraj kvadratnemu formatu. Slike v ptujskem muzeju (17) in one na gradu Libochovice (22) so obdane z enakimi, bogato rezljanimi okvirji. Ti so nekoliko grobi v izvedbi ornamenta, a izredno pretanjeni v kompoziciji. Obstaja domneva, da so jih izdelali v delavnici Jana Brokoffa (1652–1718), ki ga je G. Dietrichstein prav tako zaposlil pri opremljanju svojega gradu.
 
Na ptujskem gradu so shranjene naslednje slike iz libochoviške serije:
Kristus in prešuštnica, kopija po Veroneseju
Kristus in Samarijanka, kopija po Veroneseju
Kristus in stotnik iz Kafarnauma, kopija po Veroneseju
Angel se prikaže Hagari, kopija po Veroneseju
Sv. Hieronim, kopija po Guidu Reniju
Božja modrost, kopija po Andrei Sacchiju
David igra pred Savlom, kopija po Giovanniju Battisti Spinelliju
Mattia Preti in (ali?) delavnica: Mučeništvo sv. Jerneja
Kristusovo bičanje, kopija po Tintirettu ali Palmi ml.
Pietr, kopija po Giovanniju Andrei de Ferrariju
Oljska gora, kopija po Domenicu Fettiju
Izgon trgovcev iz templja, kopija po El Grecu
Marijino oznanjenje, kopija po Petru Paulu Rubensu (?)
Marija Magdalena spokornica, kopija po Gentileschiju
Nejeverni Tomaž, kopija po Mattiji Pretiju
Kristus se prikaže Mariji, original še ni prepoznan
Sv. Cecilija, kopija po Antivedutu della Grammatica
 
Na ptujskem gradu sta razstavljeni še dve sliki z gradu Libochovice, to sta Kuga udari Filistejce (kopija po Poussinu) in Mučeništvo sv. Andreja (kopija po Domenichinu). Enako provenienco domnevamo tudi za portret cesarja Rudolfa II. (kopija po Josephu Heintzu st.).
 
Doslej ni bilo mogoče ugotoviti, po kakšnih načelih so izbirali originale za kopiranje. Serija vsekakor predstavlja zanimiv primer opremljanja gradov, kjer so lastniki na različne načine poskušali dokazati svojo nepogrešljivo vlogo v monarhiji. Libochoviške slike kažejo svetovljanstvo naročnika, ki je bil reden gost na cesarskem dvoru, v lastnem dvorcu pa je poskušal (tudi s pomočjo opisanih slik) dokazati svojo pomembnost v najvišjem družbenem sloju. Johann Josef Herberstein, od leta 1895 lastnik ptujskega in libochoviškega gradu, je na začetku 20. stoletja na Ptuj prenesel 17 slik iz serije in s tem posegel v pomen zanimive zbirke.