Kropej AHAS 4

Andrej KROPEJ
 
Ptujski slikar Jožef Jacober
 
V 19. stoletju je na Slovenskem delala vrsta lokalnih umetnikov, kvalitetnih in povprečnih, katerih delo še ni raziskano. Eden takih lokalnih slikarjev, o katerem komaj kaj vemo, je bil ptujski meščan Jožef Jacober.
 
Iz mrliške knjige župnijske cerkve sv. Jurija na Ptuju izvemo, da je Jacober umrl 24. maja 1885, star 78 let. V zakonu z Marijo, rojeno Kollbacher, je bilo, po dosedaj najdenih zapisih, rojenih šest otrok. Pet otrok je umrlo že pred smrtjo staršev. Iz zapisov v matičnih knjigah lahko sklepamo, da se je družina na Ptuj priselila med leti 1842 in 1844. Leta 1848 je Jacober postal ptujski meščan.
 
O njegovi učni poti do slikarskega poklica za zdaj ne vemo nič. Njegovega imena ni v učnih listinah in šolah, kar kaže na to, da rednega slikarskega pouka ni imel. V matičnih knjig in ob sprejemu v meščanski stan je zapisan kot slikar in pozlatar. Ali se je bolj preživljal s slikarstvom ali bolj s pozlatarstvom, je po zdaj znanem opusu težko reči.
 
V župnijski cerkvi sv. Doroteje v Dornavi pri Ptuju je štirinajst postaj križevega pota in še troje signiranih slik (Poklon kraljev, Križanje, Sv. Martin) iz sredine stoletja. Pri križevem potu si je Jacober gotovo pomagal - to lahko sklepamo po dimanični kompoziciji in bogatem koloritu - s kakšno starejšo, še baročno predlogo, ki pa jo je dokaj svobodno spreminjal. S pomočjo nekake “kulisaste” kompozicijske sheme poizkuša doseči globino prostora, a mu to prepričljivo ne uspeva. – V župnijski cerkvi pri Sv. Marku niže Ptuja (Markovci pri Ptuju) so tri Jacobrove signirane in datirane slike: Stigmatizacija sv. Frančiška in Sv. Barbara iz leta 1875 in Marija z Joahimom in Ano iz leta 1882. Za slike je, v primejavi s slikami v Dornavi, značilen predvsem svetlejši kolorit in umirjenejša kompozicija, kar kaže na to, da je Jakober opustil baročne vzore in se oprijel nazarenskih. –V župnišču proštijske cerkve Sv. Jurija na Ptuju je signirana slika Slovo Jezusa od Marije, kopija po sliki graškega slikarja Hansa Adama Weissenkircherja in velika ovalna slika Rožnovenska Mati Božja, ki so jo leta 1870 za cerkev kupile ptujske žene.
 
Kvalitetno je Jacober nekako na stopnji ljudskega slikarja, ki je kljub pomanjkljivemu slikarskemu znanju, a z dovolj talenta, znal ugoditi okusu preprostega človeka.