Ciglenecki AHAS 4cesko

Marjeta CIGLENEČKI
 
Obrazy z Libochovic na ptujském zámku
 
Na zámku v Ptuji je skupina olejových obrazů z konce 17. století. Tato plátna jsou kopiemi děl různých známých evropských mistrů. Původně byla součástí galerie Pražského hradu, dnes se však nacházejí v různých muzeích. Obrazy v Ptuji jsou jen částí 43 (snad i 45) kopií, které kolem roku 1690 objednal v dílně pražského dvorního malíře Joh. Christ. Schrödera (1655–1702) pro svůj zámek v Libochovicích Gundakar Dietrichstein, zakladatel české větve tohoto rodu.
 
Na sklonku 17. století Gundakar Dietrichstein zámek v Libochovicích důkladně obnovil a zřídil zde rozkošnou rezidenci se zahradou. Architektem byl Ital Antonio della Porta, a na zařízení interiéru si najmul výborné mistry. Všechny kopie známých obrazů pražské galerie nezhotovil Schröder sám, pro dnešní stav znalosti Schröderova opusu však zatím není možno rozeznat jeho dílo od práce jeho pomocníků. Pravděpodobně byl mezi nimi Petr Jan Brandl (1660/68–1739), který byl mezi lety 1663 a 1688 Schröderovým žákem. Všechny kopie jsou přibližně stejně veliké (cca 150 x 170 cm). Komposice originálů rozlišných rozměrů jsou skoro přizpůsobeny čtvercovému formátu. Obrazy v Ptuji (17) a na zámku v Libochovicích (22) mají stejně bohatě vyřezávané rámce. Tyto jsou co do ornamentu poněkud hrubší, ve sve komposici ale velmi jemné. Autorka se domnívá, že byly zhotoveny v dílně Jana Brokoffa (1652–1718), jehož Dietrichstein rovněž pozval k zařizování zámku v Libochovicích.
 
Zámecká galerie v Ptuji má z libochovické série tyto obrazy:
Kristus a cizoložnice, kopie Veronese
Kristus a Samaritánka, kopie Veronese
Kristus a setník z Kafarnaumu, kopie Veronese
Anděl se zjevuje Hagaře, kopie Veronese
Sv. Jeroným, kopie Veronese
Boží moudrost, kopie Andrea Sacchiho
David hraje před Saulem, kopie G. B. Spinelliho
Mattia Pretti a (nebo) dílna: Utrpení sv. Bartoloměje
Bičování Krista, kopie Tintoretta neb Palmy ml.
Pietŕ, kopie G. A. Ferrariho
Hora Olivetská, kopie Domenica Fettiho
Vyhnání kupců z chrámu, kopie El Greca
Zvěstování Panny Marie, kopie Paula Rubense (?)
Kajícná Maří Magdalena, kopie Gentilesiho
Nevěřící Tomáš, kopie M. Prettiho
Kristus se zjevuje Marii, originál dosud nezjištěn
Sv. Cecilie, kopie Antiveduty della Grammatica
V Ptuji jsou vystaveny ještě dva obrazy z libochovického zámku, je to “Mor zachvacuje Filisteje” (kopie Poussina) a “Utrpení sv. Ondřeje” (kopie Domenichiho). Stejnou provenienci předpokládáme i u portrétu císaře Rudolfa II. (kopie Jos. Heintze st.).
 
Doposud nebylo možno zjistit, jakým způsobem se řídil výběr originálů k napodobování. Každopádně série dokládá zajímavý příklad hradního zařizování, kde se majitel pokoušel různým způsobem dokázat své význačné postavení. Libochovické obrazy zrcadlí kosmopolitismus objednavatele, který byl denním hostem u císařského dvora, ve vlastním dvorci se však pokoušel také pomocí popsaných obrazů dokazovat svůj význam v nejvyšších společenských kruzích. Johann Josef Herberstein, od r. 1895 majitel zámku v Ptuji a Libochovicích, přinesl na začátku 20. století 17 obrazů z této série do Ptuje, a tím význačně zasáhl do zajímavé sbírky.