Aloisi AHAS 4

Stefano ALOISI 

Neobjavljen arhivski vir o Gasparu Albertiniju – kamnita angela za Gradež iz leta 1780

Članek prinaša še neobjavljen arhivski podatek o Gasparu Albertiniju (1726–1811), ki sodi med najpomembnejše kiparje in altariste Slovenskega Primorja ob koncu 18. stoletja. Piranski kipar je namreč leta 1780 za bratovščino svetega Antona Puščavnika iz Gradeža izklesal dva angela iz istrskega kamna, po tem ko se je delu odpovedal kamnosek Bortolo Picco iz Palmanove. Sredi našega stoletja so gradeško baziliko svete Evfemije temeljito prenovili, ker so želeli stavbi vrniti prvotni videz; zato so odstranili celotno baročno opremo, vključno z angeloma, ki sta verjetno za vselej izgubljena. Arhivski podatek vsekakor dokazuje, da je bil Albertini poznan tudi na obalah sosednje Furlanije, angela, ki ju je izdelal za Gradež, pa pomenita dodatno obogatitev umetnikovega kataloga.

.