AHAS 3

Acta historiae artis Slovenica 3, 1998
 
Vsebina / Contents
 
DISSERTATIONES
 
Irma TRATTNER,
 
Janez HÖFLER,
 
Ana LAVRIČ,
 
Blaž RESMAN,
 
Helena SERAŽIN,
 
Walter KLAINSCEK,
 
Sonja ŽITKO,
 
Damjan PRELOVŠEK,
 
MISCELLANEA
 
Helena SERAŽIN,
 
Ana LAVRIČ,
 
DOCUMENTA
Felicijan PEVEC,
 
Andrej ZADNIKAR,
 
Gojmir Anton KOS,
Življenjepisni in umetnostno-razvojni podatki, napisani za prof. Steleta v maju 1942
 
RECENSIONES
 
Marjana LIPOGLAVŠEK,
David Landau, Peter Parshall: The Renaissance Print 1470–1550
 
Barbara MUROVEC,