Pevec AHAS 3

Felicijan PEVEC

Rokopisna knjiga pri frančiškanih v Novem mestu

Prispevek predstavlja iluminacije v rokopisni knjigi z naslovom Liber orationum sive collectarum toto anno in ecclesia dici solitarum iz približno sredine 17. stoletja, ki jo hrani frančiškanska knjižnica v Novem mestu, izvira pa iz nekdanje kartuzije v Bistri. Njegov namen je opozoriti stroko na to likovno zanimivo delo in spodbuditi nadaljnje strokovne raziskave.