Lavric-Testaferrata AHAS 3

Ana LAVRIČ

Portret komendatorja Testaferrate, delo malteškega slikarja Francesca Zahre

Peter Jakob baron de Testaferrata (1673–1763, komendator v Komendi na Kranjskem, se je leta 1755, potem ko je sprva nekaj let živel na svojem posestvu in potem, ko je opravljal različne službe po Italiji, umaknil v rodno mesto Valletta na Malti in tam tudi umrl. Njegovo posestvo v Komendi je upravljal duhovnik Peter Pavel Glavar, njegov nezakonski sin, ki je obenem v župniji služboval sprva kot kaplan, od 1751 pa kot župnik. Čeprav ponosni Maltežan ni nikoli priznal očetovstva, je vendar gojil do sina globoka čustva, podobno razpoložen pa je bil tudi sin do njega. Testaferrata je bil že močno v letih, ko ga je Glavar poprosil za portret. Oče mu je željo izpolnil in se dal portretirati pri najodličnejšem malteškem portretistu Francescu Zahri. Zgodba o tem, kako je portret potoval z Malte v Komendo, je ilustrirana z odlomki iz Testaferratovih pisem.