Murovec AHAS 3

Barbara MUROVEC

Régine Bonnefoit: Johann Wilhelm Baur (1607–1642): Ein Wegbereiter der barocken Kunst in Deutschland

V recenziji je predstavljena prva monografija o J. W. Baurju, pomembnem in vplivnem umetniku prve polovice 17. stoletja.

Mdr. je opozorjeno tudi na vpliv, ki so ga imeli Baurjevi grafični listi in njihove kopije na baročno slikarstvo na Slovenskem (mdr. Soteska, Bokalce, slika Kefal in Prokrida, Narodna galerija, Ljubljana).