Serazin AHAS 3

Helena SERAŽIN

Valvasorjev bakrorez graščine Roženek v Podbrju pri Podnanosu

Čeprav v ruševinah, je graščina Roženek v Podbrju pri Podnanosu še vedno zanimiv pričevalec lombardske arhitekture v zgornji Vipavski dolini. Graščino je v prvi polovici 17. stoletja dal zgraditi Janez Anton Rossetti († 1670), začetnik goriške veje te rodbine, ki se je na Kranjsko priselila iz Bergama. Med kasnejšimi posestniki velja omeniti Ksaverja Franca Schiviz von Schivizhoffna, lastnika graščine od 1784, ki je verjetno dal na novo zgraditi rezidenčno poslopje - po vzoru beneških vil - ter prezidati enega od gospodarskih traktov. Pri rekonstrukciji prvotne podobe stavbnega kompleksa si lahko pomagamo z grafiko graščine Roženek v Valvasorjevi Topographia Ducatus Carnioliae modernae (1679), čeprav je bil sam stavbni kompleks vrezan zrcalno obrnjeno. Iz upodobitve lahko razberemo, da je bila graščina že od vsega začetka zasnovana kot tritraktni kompleks v obliki črke U, s portiki in loggio na notranjem dvorišču, od katerih se je ohranilo le gospodarsko poslopje z arkadami. Graščina je bila zasnovana po vzoru bergamskih vil, kar gre pripisati volji naročnikov in prvih lastnikov Rossettijev, ki so tako prinesli ta tip arhitekture na Kranjsko, njeno izvedbo pa zaupali lokalnim gradbenikom.