Zadnikar AHAS 3

Andrej ZADNIKAR

Načrti ljubljanske komende Nemškega viteškega reda v zbirki načrtov Arhiva Republike Slovenije

V Arhivu Republike Slovenije obstaja posebna zbirka načrtov, iz katere predstavljamo pet načrtov nekdanje ljubljanske komende Nemškega viteškega reda, ki datirajo od začetka 19. do začetka 20. stoletja in so hranjeni pod zap. št. 6/62–6/66.