AHAS 6

Acta historiae artis Slovenica 6, 2001
 
Vsebina / Contents
 
DISSERTATIONES
 
Jaromír HOMOLKA,
 
Janez HÖFLER,
 
Anabelle KRIŽNAR,
 
Mirna ABAFFY,
 
Uroš LUBEJ,
 
Ana LAVRIČ,
 
Helena SERAŽIN,
 
Barbara MUROVEC,
 
Anica CEVC,
 
Karin LEITNER,
 
MISCELLANEA
 
Anka AŠKERC,
 
Michele TAVOLA,
 
RECENSIONES
Dušan KOMAN,
Angleški prispevek k poznavanju upodobitev ikonografskega motiva Svete nedelje
 
Damjan PRELOVŠEK,
Nace Šumi: Arhitektura 17. stoletja na Slovenskem - obdobje med pozno renesanso in zrelim barokom