Tavola AHAS 6

Michele TAVOLA
 
Razmišljanja ob predstavitvi Almanachove slike na pomembni razstavi v Brescii
 
Članek ocenjuje razstavo, ki je bila pod naslovom Da Caravaggio a Ceruti – La scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana (Od Caravaggia do Cerutija – žanrsko slikarstvo in podoba beračev v italijanskem slikarstvu) na ogled 1998–99 v Brescii. Opozarja na glavne značilnosti razstave, ki je dobro povzela poldrugo stoletje žanrskega slikarstva v Italiji, od prvih primerov v 2. polovici 16. stoletja do izjemnega cikla Giacoma Cerutija z gradu Paternello, in pri tem posvetila posebno pozornost upodobitvam revščine in nižjih družbenih razredov. Razstava, četudi obsežna in izčrpna, ni prinesla dokončnih odgovorov na vsa vprašanja, ampak je usmerila pozornost na nove probleme in odprla nova raziskovalna polja: predstavljene so bile številne manj znane osebnosti, ki še čakajo na ustrezne študije, pa tudi nekatera dela odlične kvalitete, s katerimi se ukvarja pričujoči članek in za katera še ni bila predlagana prepričljiva atribucija. Vidik, ki je pisca najbolj zanimal, je prisotnost Almanahovega dela Kmečka družina iz Narodne galerije v Ljubljani; slika je bila umeščena v razdelek, posvečen Lombardiji in Benečiji. Almanahovo delo je bilo upravičeno prepoznano kot pomemben predhodnik monumentalnih žanrskih prizorov Todeschinija in Cerutija. Avtor poudarja tesno povezavo Almanaha z žanrskim slikarstvom 18. stoletja v Lombardiji in nakazuje možnost, da se je slikar mudil tudi v severni Italiji, predlaga pa tudi nova dela za slikarjev katalog.