AHAS 5


Acta historiae artis Slovenica 5, 2000

 
Vsebina/ Contents

 

DISSERTATIONES

 
Alenka VODNIK,
 
Alessandro QUINZI,
 
Emilijan CEVC,
 
Blaženka FIRST,
 
Helena SERAŽIN,
 
Sanja CVETNIĆ,
 
Ferdinand ŠERBELJ,
 
Tatjana BADOVINAC,
 
Ana LAVRIČ,
 
Blaž RESMAN,
 
Miklavž KOMELJ,
 

DOCUMENTA

 
Marijan ZADNIKAR,
Davni spomini na učitelja

 
RECENSIONES

 
Barbara MUROVEC,
Hellmut Lorenz (ur.): Barock (Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, 4)
 
Damjan PRELOVŠEK,
Ob Robbovem simpoziju v Ljubljani