Badovinac AHAS 5

Tatjana BADOVINAC
 
Slikar Josef Ferdinand Fromiller in njegova dela v Rogatcu
 
Nad trgom Rogatec stoji na južnem pobočju grajskega hriba ž. c. sv. Jerneja. Cerkev, razen zvonika, je bila zgrajena v letih 1738-1743. Kot lahko razberemo iz napisa s kronogramom v kartuši na slavoločni steni, je bila leta 1743 dokončana in hkrati tudi že poslikana. Freske v ladijski in prezbiterijski kupoli ter na korni ograji so raziskovalci J. Curk, I. Stopar, S. Vrišer, M. Lipoglavšek idr. vrsto let pripisovali krogu slikarja Ivana Rangerja ali celo Rangerju samemu. Trdim, da freske niso Rangerjevo delo, saj razen naslikane arhitekture, ki jo je Ranger odlično obvladal, figuralni del in barvna skala ne kažeta Rangerjevega avtorstva.
 
Moje mnenje je, da so freske delo pomembnega poznobaročnega mojstra Josefa Ferdinanda Fromillerja. Njegovo življenje in dela so v avstrijski literaturi dobro raziskana. Po podatkih, ki jih ja zbral Herfried Thaler, Fromillerjev opus v Avstriji obsega 14 velikih fresko poslikav, 55 oljnih slik, 189 risb in 43 grafičnih listov.
 
V avstrijski literaturi pa se ne omenjajo oljne slike, ki jih je Fromiller naslikal za p. c. sv. Hiacinte v Rogatcu in za cerkev Marijinega oznanjenja v Ljubljani. Doslej tudi niso bile evidentirane jedkanice Vstali Kristus in dvanajst apostolov, ki jih v svoji grafični zbirki hrani Pokrajinski muzej Celje. Primerjave s Fromillerjevimi freskami v Avstriji so pokazale, da ga bomo poslej v Sloveniji omenjali tudi kot avtorja poslikav ladijske in prezbiterijske kupole ter korne ograje v ž. c. sv. Jerneja v Rogatcu. Rogaškim freskam sem glede na morfološke značilnosti, kopiranje posameznih likov in barvno skalo našla največ primerjav s Fromillerjevimi najpomembnejšimi cerkvenimi ciklusi v kapeli gradu Vernberk pri Beljaku, poslikavo samostanske cerkve in samostana v Osojah in v kapeli gradu v Celovcu. J. F. Fromillerja kot avtorja fresk v ž. c. sv. Jerneja v Rogatcu je potrdil tudi najboljši poznavalec in avtor doktorske disertacije o Fromillerju dr. Herfried Thaler. Prijazno mi je razkril marsikatero slikarjevo predlogo in me opozoril na primerjave, za kar se mu najlepše zahvaljujem.