Lavric-Dolnicar AHAS 1

Ana LAVRIČ

Umetnostni spisi Aleša Žige Dolničarja

Aleš Žiga Dolničar (1685–1708; študiral v Gorici, Perugii in Rimu; član rimske Arkadije) je bil naš prvi za umetnost zainteresirani pisec. Danes so v razvidu le štirje njegovi umetnostni teksti, ki jih hrani Semeniška knjižnica v Ljubljani: Descriptio Nobilissimae Urbis Venetiae (1703) z dodatkom Descriptio Urbis Patavinae (1703), Descriptiones rariorum templorum Venetiis (1703) kot delni revidirani prepis prejšnjega, Ichnographica descriptio Augustae Perugiae (1707) in domnevni fragment sestavka Notabiliora Almae Urbis Romae (1707-1708), danes kot sestavni del rokopisa Elucubrationes optico-architectonicae. Na osnovi omenjenih spisov, pisem in drugih virov prispevek razkriva umetnostne nazore in afinitete mladega Dolničarja ter pokaže na zveze s padovansko (A. Putti) in rimsko umetnostjo (M. Ricciolini).