Umetnostna kronika 13

Umetnostna kronika 13, 2006
 
Vsebina/Contents
 
Marjeta CIGLENEČKI, Konstruktivna izmenjava pogledov in izkušenj
 
RAZPRAVE
Mateja SITAR, Portret ljubljanskega škofa Žiga Krištofa Herbersteina (1644–1716) iz benediktinskega samostana sv. Petra v Perugii
Tomaž BREJC, Pro et contra. Osemdesetletnica znamenite knjižice
 
RAZSTAVE
Damjan PRELOVŠEK, Ivan Napotnik (1888–1960). Iz javnih in zasebnih zbirk
 
PREDSTAVITVE
Romana ZAJC, Blaž RESMAN, Umetnostni spomeniki na Slovenskem – Steletovi terenski zapiski
 
ŠTUDIJ
Diplomska, magistrska in doktorska dela 2005
 
KOLEDAR RAZSTAV
December 2006–marec 2007
 
Avtorji trinajste številke