Klemenc AHAS 1

Alenka KLEMENC

Likovna oprema Domačih vaj

Rokopisne Domače vaje, najprej glasilo gojencev Alojzijevišča (1868/69-1909/10), nato dijakov škofijske gimnazije v Šentvidu (1910/11-1939/40), niso zanimive zgolj po objavljenih besedilih, marveč tudi po ilstratorskem deležu, ki je z leti postajal vse bogatejši. Mladi risarji so dobivali spodbude iz sočasne knjižne ilustracije, zlasti iz revialnega tiska. Pri iskanju vzorov so imeli povečini dovolj kritičnega duha, da se niso zgledovali po povprečju ali celo po manjvrednih delih. Med mnogimi nadarjenimi risarji, ki se potem niso posvetili umetniškemu poklicu, srečamo tudi pozneje znana imena, kot so Tone Kralj, Stane Kregar, Tone Bitenc.