Resman AHAS 1

Blaž RESMAN

Kranjski baročni kipar Valentin Vrbnik

Razprava osvetljuje življenje in delo poznobaročnega kiparja, katerega opus je bil doslej le deloma zbran in označen z zasilnim imenom Gorenjsko-posavski mojster; arhivski viri so razkrili, da gre za kranjskega kiparja Valentina Vrbnika. Poleg številnih biografskih podatkov o njem in o njegovih sorodnikih (delavnica je delovala v Kranju vsaj od poznega 17. do začetka 19. stoletja) so se v arhivih našli podatki o še nekaterih njegovih delih, formalne in slogovne primerjave na osnovi dokumentiranih del pa so opus enega najplodovitejših mojstrov gorenjskega baročnega kiparstva razširile na preko 50 lokacij.