Lavric-Quaglio AHAS 1

Ana LAVRIČ

Giulio Quaglio v korespondenci Janeza Antona Dolničarja

Novoodkrita korespondenca ljubljanskega stolnega dekana J. A. Dolničarja predstavlja pomemben vir za zgodovino stolne cerkve, ker dokumentira njeno zidavo in poslikavo. Prispevek obravnava le tista pisma, ki so direktno ali indirektno povezana s slikarjem Giuliem Quagliem (na to se navezujejo tudi omembe slikarja Andrea Pozza). Pisma (večinoma jih je pisal nekdanjemu ljubljanskemu škofu Ž. K. Herbersteinu v Perugio in svojemu ordinariju škofu F. Künburgu) potrjujejo že znana dejstva, prinašajo pa tudi nekaj novih podatkov o Quaglievem delu. V slikarjev opus vključujejo tudi doslej z njim nepovezano naslovnico za Obrednik ljubljanske škofije.