Klemenc AHAS 7

Alenka KLEMENC

Steletovi pogovori z Matejem Sternenom in Antejem Gabrom

V prispevku so objavljeni Steletovi pogovori s slikarjem Matejem Sternenom in publicistom Antejem Gabrom, ki so potekali v letih 1942 in 1943 in prinašajo spomine na pionirska leta slovenskega impresionizma in na nekatere slikarske sodobnike. Prepis rokopisnega gradiva je dopolnjen s kritičnimi opombami.