SerazinKlemencic AHAS 7

Helena SERAŽIN, Matej KLEMENČIČ

Vajeniške pogodbe beneških kiparjev, kamnosekov in rezbarjev (I)

V Državnem arhivu v Benetkah (Archivio di Stato di Venezia) je v fondu posebnega administrativnega organa Beneške republike, imenovanega Giustizia Vecchia, ki je nadziral delovanje skoraj vseh beneških cehov, ohranjena tudi vrsta knjig vajeniških pogodb. Ker so le-te  vpisane kronološko, ne glede na vrsto obrti, je lahko iskanje določenih oseb zamudno in brezplodno. Zato je bil izdelan seznam umetnikov oziroma v umetnostnih zvrsteh šolanih obrtnikov, ki so bili vpisani v te knjige v prvi četrtini 18. stoletja oz. zaradi manjkajočih knjig le v letih od 1703 do 1718. Upoštevani so bili le poklici, povezani s kiparstvom (kiparji, kamnoseki, polirji in rezbarji v lesu ali kamnu), saj so arhitekti velikokrat prihajali iz različnih poklicev (zidarji, tesarji ipd.), slikarji pa so že konec 17. stoletja dosegli izločitev iz ceha in oblikovanje drugim pravilom podrejenega Collegia dei pittori. Poleg prepisa osnovnih podatkov iz vajeniških pogodb je v članku še komentirano abecedno kazalo vseh mojstrov in vajencev, ki se v pogodbah omenjajo. V naslednjih številkah revije bodo na podoben način objavljene še pogodbe iz druge četrtine 18. stoletja in iz druge polovice 17. stoletja.