Gostisa AHAS 7

 Lojze GOSTIŠA

France Mihelič– likovna umetnost in fotografija

Odkar je bila v 19. stoletju odkrita fotografija, je bilo njeno razmerje do slikarstva ves čas dvoumno. Po eni strani je predstavljala njegovo konkurenco, po drugi strani pa so jo slikarji z veseljem sprejeli kot sredstvo za hitro beleženje zanimivih bežnih prizorov.

Med slovenskimi slikarji so si mnogi pri delu pomagali s fotografijo, med njimi tudi France Mihelič (1907–1998). Prve njegove fotografije so le dokumenti slikovitih prizorov vsakdanjega življenja v srbskem Kruševcu (kjer je bilo njegovo prvo službeno mesto učitelja risanja), ki jih je uporabil pri slikanju realističnih žanrskih prizorov. Pozneje, ko je že živel na Ptuju, se je bolj začel zanimati za krajino in je fotografiral več lokacij, preden se jih je lotil slikati. Vrsto fotografij je napravil tudi za svoje večje kompozicije, in sicer zlasti kot pomoč pri figuralnih skupinah. Te fotografije pa niso samo dokumentarni posnetki, temveč so premišljene študije izbranih človeških tipov, različnih telesnih poz ali razgibanih skupin in detajlov posameznih prizorov, od katerih so nekateri posneti z različnih zornih kotov. Najizrazitejše figure s fotografij je Mihelič prenesel v svoje domišljijske, baladno ubrane slike dobesedno, v glavnem pa je kombiniral nadrobnosti z več fotografij, posebno pozornost je posvečal značilnim oblačilom, folklornim elementom, posrečenim izrazom itd.

Zadnje Miheličeve fotografije so iz časa okrog druge svetovne vojne (iz časa tik pred njo in kaki dve leti po njej). Takrat je fotografiral Ljubljansko barje in nekatere druge pokrajine po Sloveniji. Pozneje, ko se je njegovo slikarstvo vse bolj nagibalo v fantastiko, je opustil uporabo fotografije v svojem ustvarjalnem procesu.

S svojim bogastvom vizualnih senzacij je fotografija veliko prispevala k bogatitivi repertoarja Miheličevih motivov in snovi, ki pa so vsi – ne glede na to, kako globoko so v poznih delih posegali v fantazmagorični svet  – izhajali iz realističnih detajlov, sorodnih fotografski predstavitvi.