Umetnostna kronika 27

Umetnostna kronika 27, 2010

 

Vsebina / Contents

 

Marjeta CIGLENEČKI, Posluh ali prisluh? 

RAZPRAVE S POSVETA

Nadja ZGONIK, Terminološki problemi v umetnostnem zgodovinopisju in kritištvu slovenske likovne umetnosti po letu 1945 

RAZSTAVE

Marjeta CIGLENEČKI, Ljubljana skozi objektiv camere obscure. Andrej Furlan: Ljubljana. Prostori. Spomeniki. Besede. 

STROKOVNI POSVETI

Nataša  IVANOVIĆ, Franci LAZARINI, Dediščina za življenje. Ohranjanje za raziskovanje - raziskovanje za ohranjanje. 4. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev 

RECENZIJE

Polona VIDMAR, Mija Oter Gorenčič: Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji  

RAZNO

Kulturna dediščina in prostor: sobotni brain storming za izhod iz krize 

 

KOLEDAR RAZSTAV

Junij-september 2010

 

Avtorji sedemindvajsete številke