Umetnostna kronika 26

Umetnostna kronika 26, 2010

 

Vsebina / Contents

 

Blaž RESMAN, Županova jama

 

RAZSTAVE

Barbara MUROVEC, Vermeer: "Slikarstvo". Analiza mojstrovine, Dunaj

Slađana MITROVIĆ, V tandemu. Matisse & Rodin, Pariz

 

RECENZIJE

Franci LAZARINI, Od Narodnega doma do Narodne galerije (ur. Mojca Jenko, Monika Pemič)

  

SPOMENIŠKA (NE)VARNOST:

Barbara MUROVEC,  UmetnostnozgodovinskI oblastniki in narodova dediščina

Marko LESAR,  Pomen Vodnikovega trga v Ljubljani (Ljubljanska tržnica)

 

BIBLIOGRAFIJA

Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2007. Umetnost okoli leta 1900 (uredila Vesna Krmelj, kazalo sestavili Tanja Mihelj in Tina Potočnik)

Barbara MUROVEC, Jana INTIHAR FERJAN, Slovenska umetnostnozgodovinska bibliografija

KOLEDAR RAZSTAV

Marec-junij 2010

 

Avtorji šestindvajsete številke